TEMATICĂ

pentru examenul de

SISTEMUL CONTURILOR NAŢIONALE

Teorie

*1. Aspecte privitoare la constituirea şi dezvoltarea instituţiei statisticii publice în România

2. Sistemul Conturilor Naţionale – funcţie, obiect, istoric, nomenclatoare, concepte de bază

*3. Procedeele specifice SCN

4. Particularităţi şi stabilirea agregatelor macroeconomice în SCN şi deosebiri esenţiale comparativ cu SPM

5. Componentele şi descrierea circuitului economic: grafic, prin conturi, prin ecuaţii

6. Agregarea instituţională şi descrierea principalelor sectoare: firme, gospodării, statul, restul lumii

*7. Principalele conturi sintetice: contul sintetic de bunuri (contul 0), contul sintetic al producţiei (contul 1), contul de creare a veniturilor (contul 2), contul de repartiţie a veniturilor (contul 3), contul de redistribuire a veniturilor (contul 4), contul de utilizare a veniturilor (contul 5), contul de modificare a patrimoniului (contul 6), contul de finanţare a modificării patrimoniului (contul 7) contul restul lumii (contul 8)

8. Descrierea principalelor metode de calcul a agregatelor macroeconomice de rezultate: - metoda de producţie, metoda utilizării, - metoda veniturilor

9. Descrierea principalilor indicatori de rezultate: PIB, PNB, PIN, PNN, VN, VP, VPD

10. Descrierea indicatorilor: CI, CF, FBCF, EXN, SVS

11. Avuţia Naţională baza dezvoltării unei economii naţionale: concepte, definiţii, treptele determinării avuţiei naţionale: avuţia naţională acumulată, avuţia naţională naturală, avuţia naţională spirituală

12. Fondurile fixe (capitalul fix) componentă a avuţiei acumulate, indicatori ai volumului, structurii, stării, eficienţei folosirii fondurilor fixe

*13. Forţa de muncă expresie a factorului de producţie muncă, volumul forţei de muncă, structură, mişcare, eficienţa folosirii (productivitatea muncii), salarizarea

*14. Calculul PIB-ului regional

*15. Determinarea valorii PIB-ului trimestrial

16. Determinarea volumului economiei neobservate

17. Tabelul INPUT-OUTPUT şi analiza macroeconomică

18. Compararea indicatorilor macroeconomici, compararea în spaţiu, compararea în timp

19. Măsurarea inflaţiei şi determinarea indicatorilor în expresie comparabilă

20. Indicatorii dezvoltării umane

 

 

Aplicatii

1. Principii de bază în statistica macroeconomică

1.1. diferenţa dintre real şi nominal

1.2. diferenţa dintre brut şi net

1.3. diferenţa dintre intern şi naţional

1.4. diferenţa dintre preţurile pieţei şi preţurile factorilor

1.5. elemente de teoria indicilor cu aplicare în statistica macroeconomică

1.6. elemente preluate din teoria seriilor cronologice cu aplicaţii în statistica macroeconomică

 

2. Metoda de calcul a indicatorilor macroeconomici de rezultate

2.1. metoda producţiei

2.2. metoda cheltuielilor

 

3. Indici de preţ şi folosirea lor

3.1. modul de construcţie şi utlizare a IPC

3.2. folosirea altor indici de preţ în statistica macroeconomică

3.3. salarii nominale şi salarii reale

3.4. preţuri curente şi preţuri comparabile (modalităţi de abordare, utilizare)

3.5. IPBC şi măsurarea inflaţiei

 

4. Probleme de dinamică economică

4.1. cu deflaţionare

4.2. de estimare a numărului de ani necesar pentru egalizarea a agregatelor macroeconomice din locaţii diferite cu ritmuri de creştere diferite

4.3. de calcul a nivelurilor medii de modificare folosind media geometrică

 

5. Aplicaţii cu indicatori macroeconomici de rezultate

5.1. despre PIB

5.2. despre PIN

5.3. despre PNN

5.4. despre PNB

 

6. Aplicaţii combinate

6.1. forţa de muncă şi agregate macroeconomice;

6.2. fonduri fixe şi agregate macroeconomice;

6.3. agregate macroeconomice şi comparaţii în timp;

 

 

Nota: Subiectele marcate cu semnul * sunt pentru aprofundare