Curriculum vitae

Europass

 

 

 

 

Informaţii personale

 

 

Nume / Prenume

Alexandru Isaic-Maniu

 

E-mail(uri)

al.isaic-maniu@csie.ase.ro

alex.maniu@gmail.com

amaniu@hotmail.com

alexmaniu2000@yahoo.com

alexmaniu2000@k.ro

URL: www.amaniu.ase.ro

 

 

 

 

Naţionalitate(-tăţi)

 Română

 

 

 

 

Data naşterii

6 octombrie 1944

 

 

 

 

Sex

Masculin

 

 

 

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

Educaţie/ Cercetare

 

 

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

 

 

Perioada

1971-prezent

 

Funcţia sau postul ocupat

Asistent, Lector, Conferenţiar, Profesor, Profesor îndrumător de doctoranzi (din 1993),Profesor emerit(2012 )

 

Activităţi şi responsabilităţi principale

Activităţi didactice şi de cercetare ştiinţifică. Dicipline predate: - Statistică baze I;- Statistică baze II;

- Sistemul conturilor naţionale; - Statistica pentru managementul afacerilor; - Statistica calităţii şi fiabilităţii produselor; - Evaluare şi fezabilitate; - Anchete şi Sondaje; -  Economie Naţională.

 

Numele şi adresa angajatorului

Academia de Studii Economice

Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

Catedra de Statistică şi Econometrie

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Instituţie de învăţământ superior – Activitate didactică şi de cercetare ştiinţifică

 

 

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

 

 

Perioada

1973-1977

 

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Doctor în Economie

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Modelare economică, Analiza statistică, Metode cantitative aplicate

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice

Facultatea de Calcul economic şi Cibernetică Economică

 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 6

 

 

 

 

Perioada

1966-1971

 

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de Licenţă în Economie

 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite

Statistică, Econometrie (Calcul economic), Economie, Informatică, Controlul statistic al calităţii

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Academia de Studii Economice

Facultatea de Calcul economic şi Cibernetică Economică

 

Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională

ISCED 5

 

 

 

 

 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

 

 

Limba(i) maternă(e)

Română

 

 

 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Rusă, Franceză, Engleză

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

 

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

 

Limba rusă

 

B2

Utilizator intermediar

C1

Utilizator intermediar

B2

Utilizator intermediar

C1

Utilizator intermediar

B2

Utilizator intermediar

 

Limba franceză

 

B2

Utilizator intermediar

B2

Utilizator intermediar

B2

Utilizator intermediar

B2

Utilizator intermediar

B2

Utilizator intermediar

 

Limba engleză

 

B1

Utilizator intermediar

B2

Utilizator intermediar

B1

Utilizator intermediar

B2

Utilizator intermediar

B1

Utilizator intermediar

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

 

 

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale

-          comunicare; - lucrul în echipă; - adaptabilitate; - spirit analitic;

-          Membru al Consiliului de Coordonare a Activităţii de Statistică de pe lângă Institutul National de Statistică (icepresedinte si seful comisiei Metodologii )

-          Secretar General al Asociaţiei Generale a Economiştilor AGER (1990-1993)

-          Membru în Consiliul General de Conducere al AGER (1993– in prezent)

 

 

 

 

 

Alte competenţe şi aptitudini organizatorice

  • Expert evaluator  de active - membru  in Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania ( CECAR )
  • Asesor evaluator in cadrul Fundaţiei J. M. Juran pentru acordarea premiului de excelenţă in afaceri in afaceri ( dupa modelul european al premiului de excelenta )

 

;

 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice

Modelare economică; Analiza statistică a fiabilităţii şi calităţii; Evaluator de active ;Studii de fezabilitate

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Sisteme de operare Microsoft – Windows (XP, Vista etc.)

Pachetul MS Office, Software statistic (Statistica, SPSS)

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice

-

 

Alte informatii :

·                     Who’s Who, ed. Princeps 2000, Bucureşti, pag. 324;

·                      Ivanciu Nicolae-Văleanu: „Protagonişti ai vieţii economice”, Vol.1, Ed. Ec.; 2001;

·                     Enciclopedia  personalitatilor din Romania ;Hübners -Who is Who,prima ed.2006,p/445

·                     Dictionarul Personalitatilor din Romania,editia 2011,ONG-Eco_Europa

·             www.AMANIU.ASE.RO

 

 

 

 

Alte competenţe şi aptitudini

Membru în asociaţii profesionale şi ştiinţifice

            Membru al Sdocietatii Romane de Statistica

§Membru al Societatii Romane de Stiinte Regionale

            Secretar General al Asociatiei Generale a Economistilor AGER (1990-1995)

            Membru in consiliul general de conducere al AGER (1995 – prezent)

            Expert Evaluator – Membru in Corpul Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati din Romania (CECAR)

 

Diplome,premii,distnctii  (selectie –detalii in Anexa 3)

 

·   Premiul P.S. Aurelian al Academiei Romane in anul 1996

·   Diploma de  Profesor Emerit-cf.art.289(3) din legea 1/2011.ASE-Bucuresti

·    Diploma de  Profesor Emerit-acordata de AFER-Asociatia  facultatilor de economie din Romania,martie 2011

·   DIPLOMA de excelenta – pentru  contributia adusa la dezvoltarea  si perfectionarea invatamantului de  statistica , Societatea Romana  de Statistica ,22 dec. 2010

·   Diploma N. Georgescu-Roegen pentru rezultate in activitatea de cercetare stiintifica in anii: 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004;2005 ;2006

·   Diploma <Opera Omnia> pentru intreaga activitate in domeniul cercetarii stiintifice economice, ASE, Bucuresti, 2005

§ Diploma de excelenta „ Virgil Madgearu    pentru activitatea de prof.univ.in ASE – Bucuresti,2005

§ Diploma de Excelenta ,pentru efortul de reprezentare a AGER in organizatii profesionale  , AGER , 2007

§ Diploma de Excelenta ,pentru prezentarea  complexa a Romaniei  pe plan international ,pt. Contributia la lucrarea „Cunoaste Romania „,SRS,2007

§ Diploma – for the most valuable ,Quantitative Methods related ,paper published in JAQM ,2008

 

 

 

 

 

Permis(e) de conducere

Nu

 

 

 

 

Functia ocupata in cadrul proiectului

Expert

 

Activitatile desfasurate in cadrul proiectului

 

 

Alte

 

 

Anexe

·         Lista selectiva a contractelor de cercetare stiintifica – anexa 1

·         Lista selectivă de lucrări publicate-anexa 2

·         Lista selectivă de Diplome,premii ,distinctii –Anexa 3